Rodzaje badań geotechnicznych

Rodzaje badań geotechnicznych

Warto sobie na początek odpowiedzieć na pytanie: czym właściwie są badania geotechniczne? Jest to pomiar gruntu, którego wykonanie jest niezbędne przed rozpoczęciem prac związanych z daną inwestycją. W ten sposób możliwe jest uzyskanie dokładnych parametrów podłoża, na którym w przyszłości wybudowany zostanie obiekt. Jest to niezwykle ważne dla zachowania bezpieczeństwa. Najczęściej można wskazać pięć rodzajów badań geotechnicznych.

Najbardziej podstawowymi z nich są odwierty. Przeprowadza się je poprzez nawiercaniu powierzchni danej działki. W wyniku prac pobierane zostają próbki gruntu z różnych głębokości, co umożliwia przeprowadzenie analizy właściwości danego terenu. W przypadku, gdy działka składa się w dużej mierze z gleb sypkich, wtedy bardzo często przeprowadzane jest sondowanie dynamiczne. W ten sposób można zbadać stopień zagęszczenia gruntu, co jest niezwykle ważne w późniejszych pracach budowlanych np. przy tworzeniu fundamentów.

Reklama: http://geograf-geodezja.pl

Innym rodzaje sondowanie jest sondowanie statyczne. W tym celu wykorzystywane są specjalistyczne sondy, które zbierają informacje dotyczące właściwości wytrzymałościowych gleby. Często prowadzi się również próbne obciążanie gruntów, co pozwala na dokonanie kompleksowej oceny nośności i sztywności danego podłoża.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments